Quyosh stansiyalari servis xizmati

Quyosh stansiyalari  servis xizmati 5yil davomida bepul amalga oshiriladi.