1 kvt quvvatli sham…

EPT gorizontal shamol turbinalarini sotish uchun taqdim etdi. Gorizontal shamo…

3kvt-gorizontal sha…

EPT gorizontal shamol turbinalarini sotish uchun taqdim etadi. Gorizontal shamo…

5 kvt quvvatli gori…

EPT gorizontal shamol turbinalarini sotish uchun taqdim etadi. Gorizontal shamo…

Shamol-stansiyasi

Shamol stansiyasi quvvatlari

Shamol-stansiyasi 5…

Shamol-stansiyasi 50 kvt

Shamol generatori 1…

Shamol generatori 100 kvt

Shamol generatori 5…

Shamol generatori 500 kvt

Shamol generatori …

Shamol generatori 1 MVT

Shamol-generatori 2…

Shamol-generatori 2 MVT

Vertikal shamol gen…

Vertikal shamol generatori 300 VT

Vertikal shamol gen…

Vertikal shamol generatori 600 VT

Vertikal shamol gen…

Vertikal shamol generatori 1 kvt

Vertikal shamol gen…

3 kVt shamol turbinasi spetsifikatsiyasi

Vertikal shamol gen…

Vertikal shamol generatori 5 kvt

Vertikal shamol gen…

Vertikal shamol generatori 10 kvt