Oson o'rnatish

Muqobil energiya manbalarini o`rnatishdan oldin mavjud obyekt oldindan o`rganiladi.

O`rnatish hududlari aniq bo`lgandan keyin o`rnatish  uchun optimal yechimlar topiladi.

Energiya manbalari aholiga va boshqa zarar yetkazishi mumkin bo`lgan hodisalarni oldini olish talab etiladi.